Hizmet Şartları ve Kullanıcı Sözleşmesi

 • Herhangi bir ürünü satın alan her kişi bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.
 • Emyasoft, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.
 • Herhangi bir yazılımın , ödeme bildirimi yapılmama veya geç ödeme bildirimi yapılması nedeniyle geç tesliminden müşteri sorumludur. Emyasoft, bu durumlarda ücreti iade etmeme hakkını saklı tutar.
 • Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.
 • Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür lisans sahiplerinin lisanslarını askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
 • Emyasoft, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır
 • Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
 • Garanti Vermeme: Emyasoft sözleşme maddesi̇ uygulanabi̇li̇r kanunun i̇zi̇n verdi̇ği̇ azami̇ ölçüde geçerli̇ olacaktir. fi̇rma tarafindan sunulan hi̇zmetler "olduğu gi̇bi̇” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabi̇li̇rli̇k, beli̇rli̇ bi̇r amaca uygunluk veya i̇hlal etmeme konusunda tüm zimni̇ garanti̇ler de dâhi̇l olmak üzere hi̇zmetler veya uygulama i̇le i̇lgi̇li̇ olarak (bunlarda yer alan tüm bi̇lgi̇ler dâhi̇l) sari̇h veya zimni̇, kanuni̇ veya başka bi̇r ni̇teli̇kte hi̇çbi̇r garanti̇de bulunmamaktadir.
 • Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 • Emyasoft, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 • Taraflar arasında Emyasoft sözleşmesi ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 • Satın alınan hizmette hata olması veya çalışmaması durumlarında, hatanın device-free (hosting,sunucu,pc) olduğu tespit edilirse ücret iade 1-3 iş günü içerisinde yapılır. Bu madde, Hizmet ve Kullanıcı Sözleşmesinin son maddesine bağlıdır.
 • Emyasoft, belirli bir gerekçeyi belirterek iade talebini reddedebilir veya erteleyebilir. Bu madde Emyasoft'tan herhangi bir ürünü satın alan tüm müşteriler tarafından kabul edilmiş sayılır.